Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sarnowska
Kładziemy palec
na czytniku linii papilarnych
i zaczynamy się kochać.
(...)

Nasze łóżko
na osi czasu.
Dotknij mnie
i przytrzymaj.

Całujemy się
z miliardami ust.
— Ewa Lipska
sarnowska
Sponsored post
soup-sponsored
sarnowska
sarnowska
Wychodząc rano, niby przypadkiem, zostawiła
darowane konwalie i ciągle napełnia pokój
mrocznym zapachem ta noc. Wypełniony,
patrzę teraz na harującą od świtu Wisłę:
robotnicy ciągną przez śluzę barkę z węglem -
ich ruchy niezbędne i skuteczne, mówią,
ile trzeba, żeby się zrozumieć, czasem tylko
gest ręki. Barka odpływa ciężko wypełniona
swoim sensownym ładunkiem. - Jeżeli mimo to
będę pisał wiersze: tylko słowa niezbędne,
by się porozumieć, proste fakty: rzeka,
zapach kwiatów, ruch ręki zrozumiały
dla dwóch ludzi i tego, kto
na nich patrzy. To jest
wszystko. I tylko to
nas nieskończenie przerasta.
— Bronisław Maj
sarnowska
  Jeśli mi kiedy przewodniczyć miały 
  Na drodze ziemskiej szczęście albo chwała: 
  Zrzekam się szczęścia i nie chcę tej chwały, 
  Byś tylko dłużej piękną mi została.

  Za każdy uśmiech, co na twojej twarzy 
  Zostawi, mdlejąc, drobny ślad radości, 
  Los niech mi w zamian długi smutek zdarzy, 
  Niech mi dnie życia wytrąci z przyszłości.

  Bo życie moje przeplatałem twojem, 
  Jak dwie złączone, nie zmieszane rzeki, 
  Co płyną zgodnie różnofarbnym zdrojem, 
  I gdy ty zwiędniesz, ja zgasnę na wieki.

— Zygmunt Krasiński
sarnowska
Reposted frombluuu bluuu viapouler pouler
3049 ef31 500

kraków (by anna gawlak)

Reposted fromkattrina kattrina viaciarka ciarka
sarnowska
0239 8c97
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaciarka ciarka
sarnowska
sarnowska
0401 9378
Reposted fromfelicka felicka viadol-blathanna dol-blathanna
sarnowska
Blondyni nie są zbyt namiętni.
— A.Mickiewicz "Pan Tadeusz"
Reposted fromaisajo aisajo viajstrbl jstrbl
sarnowska

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
sarnowska
Reposted fromcouples couples
sarnowska
... zobaczymy się chociaż na chwilę za kilka godzin, przytulisz i opowiesz jaki ciężki był dzisiaj dzień ale już nie jest...
— ja do niego
Reposted frommissmuszii missmuszii viacouples couples
sarnowska
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
sarnowska
A teraz, już prawie o północy pierwszego dnia, wciąż nie śpię, łamiąc swoje postanowienie, żeby kłaść się wcześnie - opóźniam sen, żeby odsunąć nieuniknione nadejście jutrzejszego ranka. Jeszcze jedna próba ucieczki.
— Sylvia Plath
sarnowska
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
sarnowska
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
sarnowska
9686 9690 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viakaqla kaqla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...